96/748/YOS: Yhteinen toiminta, 16 päivältä joulukuuta 1996, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Europolin huumeyksikölle annetun toimeksiannon laajentamisesta