Společná akce ze dne 16. prosince 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se rozšiřuje působnost protidrogové jednotky Europolu