Mål C-230/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – Coty Germany GmbH mot Parfümerie Akzente GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 101.1 FEUF — Selektiv distribution av lyxkosmetika — Klausul som förbjuder detaljister att anlita icke auktoriserade utomstående företag i samband med försäljning på internet — Förordning (EU) nr 330/2010 — Artikel 4 leden b och c)