Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 1994, Uudesta-Seelannista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista (94/448/EY)