Skriftlig fråga P-008398/11 Janusz Władysław Zemke (S&D) till kommissionen. Fråga om eventuella förseningar i byggandet av vissa sträckor av motorvägen A1