ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αναθεώρηση από την Ιρλανδία των υποχρεώσεων του δημοσίου σε ό,τι αφορά προγραμματιζόμενες αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Δουβλίνου και Galway