NEUVOSTON ASETUKSEN (ETY) N:o 2408/92 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHDAN MUKAINEN KOMISSION TIEDONANTO Irlannin tekemä muutos julkisen palvelun velvoitteeseen Dublinin ja Gawayn välisessä säännöllisessä lentoliikenteessä