98/555/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 1998, klassiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Espanjassa tehdyn päätöksen 98/339/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2871) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)