Rådets forordning (EØF) nr. 2923/78 af 12. december 1978 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for garn udelukkende af schappesilke, ikke i detailsalgsoplægninger, henhørende under pos. 50.05 A i den fælles toldtarif (året 1979)