Zgłoszenie zamiaru koncentracji Sprawa: M.10023 — Hellman & Friedman/Carlyle/Vantage Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 377/12