Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10023 — Hellman & Friedman/Carlyle/Vantage) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 377/12