Oikaistaan neuvoston päätös 2011/106/YUTP, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011 , AKT–EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä Zimbabwen kanssa tehtyyn päätökseen 2002/148/EY sisältyvien toimenpiteiden mukauttamisesta ja niiden soveltamisen jatkamisesta ( EUVL L 43, 17.2.2011 )