Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Uložení závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami (Text s významem pro EHP.)