Věc C-541/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 26. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hamburg – Německo) – XW v. Eurowings GmbH