Věc T-437/20: Usnesení Tribunálu ze dne 25. února 2021 – Ultrasun v. EUIPO (ULTRASUN) („Žaloba na neplatnost – Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ULTRASUN – Absolutní důvod pro zamítnutí – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001 – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)