MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) Kansainvälisen kaupan valiokunta Esittelijä: Bernd Lange