C-431/19. P. és C-432/19. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tizedik tanács) 2020. december 17-i ítélete – Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (C-431/19 P), Inpost S.A (C-432/19 P) kontra Európai Bizottság, Lengyel Köztársaság (Fellebbezés – Állami támogatások – Az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése – Általános gazdasági érdekű szolgáltatások (ágész) – Európai uniós keretszabály – Közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatás – Postai ágazat – 97/67/EK irányelv – 7. cikk – Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségekből eredő nettó költségek ellentételezése – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat)