76/250/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 23 februari 1976, tot verlenging van de geldigheidsduur van Besluit nr. 75/371/EGKS houdende opening van tariefpreferenties voor de onder de bevoegdheid van deze Gemeenschap vallende produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan en de met de Gemeenschap geassocieerde landen en gebieden overzee