Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 17/12/2020) keskittymän (Asia N:o COMP/M.10029 - ABN AMRO BANK / ODDO BHF / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)