Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4673 — DB/STRABAG Invest) Tekst mający znaczenie dla EOG