Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4673 – DB/STRABAG Invest) Text s významem pro EHP