Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/179, annettu 8 päivänä helmikuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Dalmatinska panceta” (SMM))