Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των αποφάσεων 2003/17/ΕΚ και 2005/834/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων και την ισοδυναμία των ελέγχων των πρακτικών για τις διατηρητέες ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο