Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1053, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 4987) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)