Mål T-130/18: Talan väckt den 27 februari 2018 – adidas International Trading m.fl. mot kommissionen