Neuvoston Asetus (ETY, Euratom ) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989 , arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä