Písemný dotaz E-6375/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisi. Informace o čerpání finančních prostředků obcí Livorno v rámci programu Společenství v oblasti spotřebitelské politiky