Mål T-241/09: Talan väckt den 16 juni 2009 — Nikolaou mot revisionsrätten