Zadeva T-241/09: Tožba, vložena 16. junija 2009 — Nikolaou proti Računskemu sodišču