Sag T-241/09: Sag anlagt den 16. juni 2009 — Nikolaou mod Revisionsretten