Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8920 – Mitsubishi Corporation / Arjun Infrastructure Partners / South Staffordshire) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )