Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Léger 23 päivänä tammikuuta 1997. # Jan Robert de Rijk vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. # Muutoksenhaku - Virkamies - Kolmansissa maissa työskentelevien virkamiesten täydentävä sairausvakuutusjärjestelmä - Sairauskulujen korvaamisen edellytykset. # Asia C-153/96 P. TITJUR de Rijk v. komissio