asia T-466/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.6.2019 — NRW. Bank v. SRB (Kumoamiskanne — Talous- ja rahaliitto — Pankkiunioni — Yhteinen kriisinratkaisumekanismi luottolaitoksia ja tiettyjä sijoituspalveluyrityksiä varten (SRMR) — Yhteinen kriisinratkaisurahasto (SRF) — Vuoden 2016 ennakollisen vakausmaksun vahvistaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Myöhässä nostettu kanne — Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla — Tutkimatta jättäminen)