Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Case M.10065 — Advent/Nielsen Global Connect) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 419/13