ETA:n sekakomitean päätös N:o 66/2015, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2016/749]