Mål C-534/18: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 12 juni 2020 – Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez mot Europeiska unionens immatrialrättsmyndighet, Núcleo de comunicaciones y control SL