Писмен въпрос E-7158/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Кризата и микропредприятията в Белгия