asia C-136/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 24.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – GC, AF, BH ja ED v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilötiedot – Yksilöiden suojelu internetsivuilla olevien henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46/EY – Asetus (EU) 2016/679 – Internethakukoneet – Internetsivustoihin sisältyvien tietojen käsittely – Kyseisen direktiivin 8 artiklassa ja kyseisen asetuksen 9 ja 10 artiklassa tarkoitetut erityiset tietoryhmät – Kyseisten artiklojen sovellettavuus hakukoneen ylläpitäjään – Kyseisellä ylläpitäjällä mainittujen artiklojen nojalla olevien velvollisuuksien ulottuvuus – Tietojen julkaiseminen internetsivustoilla ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten – Vaikutus hakutulosten luettelosta poistamista koskevan pyynnön käsittelyyn – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 11 artikla)