kohtuasi C-136/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. septembri 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – GC, AF, BH, ED versus Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Eelotsusetaotlus – Isikuandmed – Füüsiliste isikute kaitse veebilehtedel sisalduvate isikuandmete töötlemise eest – Direktiiv 95/46/EÜ – Määrus (EL) 2016/679 – Otsingumootorid internetis – Veebilehtedel sisalduvate andmete töötlemine – Direktiivi artiklis 8 ning määruse artiklites 9 ja 10 nimetatud andmete eriliigid – Nende artiklite kohaldatavus otsingumootori haldajale – Haldaja kohustuste ulatus lähtuvalt nendest artiklitest – Andmete avaldamine veebilehtedel ainult ajakirjanduslikel eesmärkidel või kirjandusliku või kunstilise eneseväljenduse tarbeks – Linkide eemaldamise taotluse mõju töötlemisele – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7, 8 ja 11)