Věc C-136/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État - Francie) – GC, AF, BH, ED v. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) („Řízení o předběžné otázce – Osobní údaje – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů uvedených na internetových stránkách – Směrnice 95/46/ES – Nařízení (EU) 2016/679 – Internetové vyhledávače – Zpracování údajů uvedených na internetové stránce – Zvláštní kategorie údajů ve smyslu článku 8 této směrnice a článků 9 a 10 tohoto nařízení – Použitelnost těchto článků na provozovatele vyhledávače – Rozsah povinností tohoto provozovatele podle uvedených článků – Zveřejnění údajů na internetových stránkách výlučně pro účely žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu – Vliv na vyřízení žádosti o odstranění odkazu – Články 7, 8 a 11 Listiny základních práv Evropské unie“)