C-414/18. sz. ügy: A Bíróság (Nagytanács) 2019. december 3-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo kontra Banca d’Italia (Előzetes döntéshozatal – 2014/59/EU irányelv – Bankunió – A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítása és szanálása – Éves hozzájárulások – Kiszámítás – 806/2014/EU rendelet – (EU) 2015/81 végrehajtási rendelet – A hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálására irányuló egységes eljárás – A nemzeti hatóságok és valamely uniós szervezet bevonásával járó közigazgatási eljárás – Az Európai Szanálási Testület (ESZT) kizárólagos döntéshozatali jogköre – A nemzeti bíróságok előtti eljárás – Megsemmisítés iránti keresetnek az uniós bíróság előtt megfelelő időben történő benyújtásának a hiánya – (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet – Bizonyos kötelezettségeknek a hozzájárulások számításából való kizárása – Több bank összefonódása)