asia C-414/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 3.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo v. Banca d’Italia (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2014/59/EU – Pankkiunioni – Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys ja kriisinratkaisu – Vuotuinen rahoitusosuus – Laskenta – Asetus (EU) N:o 806/2014 – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/81 – Yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten – Hallintomenettely, johon osallistuvat kansalliset viranomaiset ja unionin elin – Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston yksinomainen päätösvalta – Menettely kansallisissa tuomioistuimissa – Kumoamiskannetta ei ole nostettu riittävän ajoissa unionin tuomioistuimissa – Delegoitu asetus (EU) 2015/63 – Tiettyjen velkojen sivuuttaminen rahoitusosuuksia laskettaessa – Useamman pankin väliset keskinäiset sidokset)