Sag C-414/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 3. december 2019 – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo mod Banca d’Italia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2014/59/EU – bankunionen – genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber – årlige bidrag – beregning – forordning (EU) nr. 806/2014 – gennemførelsesforordning (EU) 2015/81 – ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber – administrativ procedure, der involverer de nationale myndigheder og et EU-organ – Den Fælles Afviklingsinstans’ (Afviklingsinstansen) eksklusive beslutningskompetence – sag ved de nationale domstole – manglende rettidig anlæggelse af annullationssøgsmål ved Unionens retsinstanser – delegeret forordning (EU) 2015/63 – udelukkelse af visse passiver ved beregningen af bidrag – indbyrdes forbindelser mellem flere banker)