Věc C-151/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-684/14, Krka v. Komise