Sag C-21/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. september 2018 — Catlin Europe SE mod O.K. Trans Praha spol. s r. o. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší soud České republiky — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område — europæisk betalingspåkravsprocedure — forordning (EF) nr. 1896/2006 — udstedelse af et betalingspåkrav sammen med anmodningen om et betalingspåkrav — manglende oversættelse af betalingspåkravet — europæisk betalingspåkrav, der erklæres eksigibelt — anmodning om prøvelse efter indsigelsesfristens udløb — forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter — forordning (EF) nr. 1393/2007 — anvendelse heraf — artikel 8 og bilag II — underretning af adressaten om dennes ret til at nægte at modtage et ikke-oversat indledende processkrift — manglende vedlæggelse af standardformular — følger)