Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2020