Mål T-93/17: Talan väckt den 14 februari 2017 – Duferco Long Products mot kommissionen