Vec T-102/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie upgrade your personality — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Reklamný slogan — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)