Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/613, in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2021/612o dodatnih omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al-Kaidi ter fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so z njima povezani 2021/C 133/03