Information sam lämnats medlemsstaterna om stängning av fiske